РАЙОНЕН СЪД ЧИРПАН

ЗА СЪДА

СЛУЖБИ

БЛАНКИ

СПРАВКИ

ОБЯВИ И КОНКУРСИ

ПРЕСОФИС

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

 

 

АДВОКАТИ - гр.Чирпан

адвокатска колегия - гр.Ст.Загора, тел : 042 / 622526

 • Александър Нунев Нунев, ул."Янко Иванов" №8, gsm : 0889 796573
 • Въчко Иванов Тодоров, бул."Г.Димитров" №26, (к-с " Явор"), тел : 0416 / 92671, gsm : 0889 082766
 • Георги Вълчев Жеков, бул."Г.Димитров" №26А , (к-с " Явор"), тел : 0416 / 96161, gsm : 0889 722955, e-mail : gvjekov@abv.bg
 • Даниела Иванова Драгийска, ул."Васил Калчев" №1, тел : 0416 / 92433, gsm : 0888 610719, e-mail : dragon@chirpan.com
 • Емилия Асенова Чакалова, бул."Г.Димитров" №26, тел : 0416 / 92760, gsm : 0897 855848, e-mail : ema_chakalova@abv.bg
 • Иван Валентинов Дойчинов, бул."Г.Димитров" №26, (к-с " Явор"-ет.2), gsm : 0898 453257, e-mail : idoichinov@abv.bg
 • Петко Иванов Петков, бул."Г.Димитров" №26А, (к-с " Явор"), тел : 0416 / 96161
 • Петър Танев Колев, бул."Г.Димитров" №26А, gsm : 0878 249489, 0888 249461, e-mail : kolev56@abv.bg
 • Стефан Атанасов Атанасов, ул."Васил Левски" №26, тел : 0416 / 93254, gsm : 0898 590988
 • Таньо Динитров Славов, бул."Г.Димитров" №26, тел : 0416 / 94092, gsm : 0898 579860
 • Хюсеин Асанов Юсеинов, пл."Съединение" №1 (кино "Иван Димов"), gsm : 0886 431230, e-mail : hiuseinov@abv.bg

 

Интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ЧИРПАН фунционира от 12.10.2007 г.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Държавни институции

Съдебни школи в чужбина

Партньорски организации

Адвокати в съдебен район Чирпан

Нотариуси в съдебен район Чирпан

Други

Чирпан 6200 бул. “Георги Димитров” № 28
тел / факс 0416 9 25 92 , e-mail: as_rscir@abv.bg