РАЙОНЕН СЪД ЧИРПАН

ЗА СЪДА

СЛУЖБИ

БЛАНКИ

СПРАВКИ

ОБЯВИ И КОНКУРСИ

ПРЕСОФИС

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

 

 

СЪДЕБНИ АКТОВЕ

данни за публикуваните съдебни актове ще намерите и на страницата на ЦУБИПСА

 

Граждански дела
Наказателни дела
2019

януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември, декември

януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември, декември

 

Граждански дела
Наказателни дела
2018

януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември, декември

януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември, декември

СПРАВКИ

Насрочени дела

Съдебни актове
Обявления на ДСИ

 

 

 

 

Чирпан 6200 бул. “Георги Димитров” № 28, тел 0416 92592,
тел/факс 0416 94485, e-mail: as_rscir@abv.bg