РАЙОНЕН СЪД ЧИРПАН

ЗА СЪДА

СЛУЖБИ

БЛАНКИ

СПРАВКИ

ОБЯВИ И КОНКУРСИ

ПРЕСОФИС

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

 

 

 

КОНКУРСИ

Протокол от II-ри етап от конкурса за заемане на длъжността "Съдебен деловодител-БС"

Протокол от I-ви етап от конкурса за заемане на длъжността "Съдебен деловодител-БС"

Обява за провеждане на конкурс за заемане на длъжността "Съдебен деловодител-БС" в РС - Чирпан, публикувана в бр. 274/9.10.2017 г. на в."24 часа"

Заповед No 167/06.10.2017 г. за обявяване на конкурс

Заповед No 172/09.10.2017 г.

Длъжностна характеристика

 

Необходими документи (образци) :

Заявление за участие в конкурс

Автобиография (CV)

Декларация по чл.137 ал.2 от ПАС

Декларация по чл.136 от ПАС

 
 
 

 

 

Интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ЧИРПАН фунционира от 12.10.2007 г.

ОБЯВИ И КОНКУРСИ

Обяви за работа

Конкурси

 

 

 

 

 

Чирпан 6200 бул. “Георги Димитров” № 28
тел / факс 0416 9 25 92 , e-mail: as_rscir@abv.bg