РАЙОНЕН СЪД ЧИРПАН

ЗА СЪДА

СЛУЖБИ

БЛАНКИ

СПРАВКИ

ОБЯВИ И КОНКУРСИ

ПРЕСОФИС

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

 

 

БЮРО "СЪДИМОСТ"

Списък на служителите:
Минка Танкова Георгиева

Стая № 4 етаж І-ви

Tелефон: 0416 / 93475

Работно време: от 8.30 до 17.00 часа без прекъсване

В деловодството се издават свидетелства /справки за съдимост-за полиция, прокуратура, други съдилища и граждани/ след подаване на попълнени документи от гражданите и квитанция за внесената такса. Държавната такса може да бъде внесена във всяка банка по обявената сметка за държавни такси на Районен съд гр. Чирпан.

Документите се подават в деловодството на бюро “Съдимост”- стая №7 и са, както следва:

  1. Надлежно попълнено ЗАЯВЛЕНИЕ /бланка, която може да получите на портала при влизане в съдебната сграда, безплатно/;
  2. Акт за раждане на лицето,за което се отнася свидетелството;
  3. Лична карта;
  4. Квитанция за платена държавна такса от 5.00 лв.

Свидетелство за съдимост на гражданите с месторождение гр.Чирпан се получава веднага, а с месторождение извън района се получава в срок до 3 дни.

 

 

СЛУЖБИ

Дежурен съдия

Бюро "Съдимост"

Съдебни секретари

Административен секретар

Главен счетоводител

Съдебно-изпълнителна служба

Чирпан 6200 бул. “Георги Димитров” № 28, тел о416 92592,
тел/факс 0416 94485, e-mail: as_rscir@abv.bg