Районен съд - Чирпан
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.9.2018г. до 30.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 85/2018 Делба К.Б.Н. М.Б.Н.,
Т.Х.Н.
Докладчик:
ТИХОМИР К. КОЛЕВ
Определение от 3.9.2018г.
В законна сила на 3.9.2018г.
2 Гражданско дело No 285/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД А.Й.К. Докладчик:
ТИХОМИР К. КОЛЕВ
Решение от 25.9.2018г.
В законна сила на 25.9.2018г.
3 Гражданско дело No 389/2018 Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Д"СП" ЧИРПАН С.Е.Д. Докладчик:
ТИХОМИР К. КОЛЕВ
Решение от 28.9.2018г.
4 Гражданско дело No 395/2018 Искове по СК - издръжка, изменение Г.Т.К. И.К.И. Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Определение от 25.9.2018г.
В законна сила на 25.9.2018г.
5 Гражданско дело No 400/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Д"СП" ЧИРПАН Р.Ж.Т. Докладчик:
ТИХОМИР К. КОЛЕВ
Решение от 25.9.2018г.
6 Гражданско дело No 481/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. П.Х.Й. Г.С.Г. Докладчик:
ТИХОМИР К. КОЛЕВ
Определение от 26.9.2018г.
В законна сила на 26.9.2018г.
7 Гражданско дело No 620/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Д.К.Д.,
Г.С.Д.
С.С.Й. Докладчик:
ТИХОМИР К. КОЛЕВ
Определение от 14.9.2018г.