Районен съд - Чирпан
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.8.2018г. до 31.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 16/2017 Делба В.М.Ж. Г.В.Г.,
Р.С.Т.,
П.Б.М.,
Д.М.М.,
Ж.М.Г.
Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Определение от 2.8.2018г.
2 Гражданско дело No 235/2017 Искове за трудово възнаграждение Д.С.Д. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24620 Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 23.8.2018г.
3 Гражданско дело No 136/2018 Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Д.Т.Т. Х.Б. Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 21.8.2018г.
4 Гражданско дело No 347/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.М.С. ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 2.8.2018г.
5 Гражданско дело No 374/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Н.Ш. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 31.7.2018г.
6 Гражданско дело No 399/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.Д.А. ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 3.8.2018г.
7 Гражданско дело No 512/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.К.И. Г.Т.К. Докладчик:
ТИХОМИР К. КОЛЕВ
Определение от 30.8.2018г.
В законна сила на 30.8.2018г.
8 Гражданско дело No 534/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ "СП" ЧИРПАН Д.И.М. Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 3.8.2018г.
В законна сила на 17.8.2018г.