Районен съд - Чирпан
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.7.2018г. до 31.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 427/2017 Искове, основани на неоснователно обогатяване В.К.Г. Д.Т.К.,
С.А.М.
Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 30.7.2018г.
2 Гражданско дело No 518/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.С.А. Д.А.А.,
Г.С.С.,
К.Г.С.,
Р.И.Й.,
П.П.Д.,
С.С.Д.,
Д.П.Д.
Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Определение от 28.6.2018г.
3 Гражданско дело No 851/2017 Искове, основани на неоснователно обогатяване К.Д.Т. В.Д.Т. Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Определение от 11.1.2018г.
4 Гражданско дело No 892/2017 Искове, основани на неоснователно обогатяване Й.В.Н. ЕТ "С.- Р.Р." Докладчик:
ТИХОМИР К. КОЛЕВ
Решение от 9.7.2018г.
5 Гражданско дело No 926/2017 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” М.Н.А. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ - 1928" - С. МИРОВО Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 19.7.2018г.
6 Гражданско дело No 945/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Т.Н.С. Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Определение от 16.7.2018г.
7 Гражданско дело No 101/2018 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” С.С.Х. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Определение от 6.2.2018г.
В законна сила на 6.2.2018г.
8 Гражданско дело No 208/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВИВА ПРИМА ЕООД К.В.Б. Докладчик:
ТИХОМИР К. КОЛЕВ
Решение от 4.7.2018г.
9 Гражданско дело No 254/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД К.С.К. Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Определение от 16.7.2018г.
10 Гражданско дело No 263/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Х.Х.Р. Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Определение от 16.7.2018г.
11 Гражданско дело No 270/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение М.Д.И. Т.М.Т. Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 20.7.2018г.
12 Гражданско дело No 279/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД М.Д.Д. Докладчик:
ТИХОМИР К. КОЛЕВ
Решение от 5.7.2018г.
13 Гражданско дело No 306/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.А.И. ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 2.7.2018г.
14 Гражданско дело No 337/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.А.Р. И.И.И. Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 24.7.2018г.
15 Гражданско дело No 374/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Н.Ш. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 31.7.2018г.
16 Гражданско дело No 482/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Д"СП" ЧИРПАН   Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 25.7.2018г.
17 Гражданско дело No 508/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.М.С. Р.Б.Д.С. Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Определение от 3.7.2018г.