Районен съд - Чирпан
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.6.2018г. до 30.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 752/2016 Делба П.Ж.Т. В.Ж.П.,
АГРОЗЛАТЕКС ООД
Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Определение от 21.6.2018г.
2 Гражданско дело No 321/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Е.В.К. АНИДИ ЕООД Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 8.6.2018г.
3 Гражданско дело No 338/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Б.Д.Д. АНИДИ ЕООД Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 8.6.2018г.
4 Гражданско дело No 518/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.С.А. Д.А.А.,
Г.С.С.,
К.Г.С.,
Р.И.Й.,
П.П.Д.,
С.С.Д.,
Д.П.Д.
Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Определение от 28.6.2018г.
5 Гражданско дело No 619/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Е.А.В. Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 11.6.2018г.
6 Гражданско дело No 715/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.Ж.П.,
Н.К.П.
ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 4.6.2018г.
7 Гражданско дело No 795/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД М.Д.Н. Докладчик:
ТИХОМИР К. КОЛЕВ
Решение от 15.6.2018г.
8 Гражданско дело No 200/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.О.Я. М.Р.М. Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 15.6.2018г.
9 Гражданско дело No 201/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.П.В. Г.С.С. Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 19.6.2018г.
10 Гражданско дело No 241/2018 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение С.С.А.,
А.Т.А.
С.Й.Й.,
Й.С.И.
Докладчик:
ТИХОМИР К. КОЛЕВ
Решение от 28.6.2018г.
11 Гражданско дело No 243/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Е.Х.М. Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 20.6.2018г.
12 Гражданско дело No 255/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД М.И.М. Докладчик:
ТИХОМИР К. КОЛЕВ
Определение от 5.6.2018г.
13 Гражданско дело No 258/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Т.Ж.К. Докладчик:
ТИХОМИР К. КОЛЕВ
Определение от 5.6.2018г.
14 Гражданско дело No 261/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Й.К.М. Докладчик:
ТИХОМИР К. КОЛЕВ
Определение от 5.6.2018г.
15 Гражданско дело No 281/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.А.Б. ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 20.6.2018г.
16 Гражданско дело No 297/2018 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение А.К.Р.,
М.Р.Р.
Н.А.Р.,
В.П.Р.
Докладчик:
ТИХОМИР К. КОЛЕВ
Решение от 28.6.2018г.
17 Гражданско дело No 318/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 В.Г.В. Д.В.В.,
Д.Д.П.
Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Определение от 12.6.2018г.
В законна сила на 12.6.2018г.
18 Гражданско дело No 336/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ "СП" ЧИРПАН А.Г.Т. Докладчик:
ТИХОМИР К. КОЛЕВ
Решение от 19.6.2018г.
19 Гражданско дело No 414/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.А.А.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ЧИРПАН
З.А.А. Докладчик:
ТИХОМИР К. КОЛЕВ
Определение от 26.6.2018г.
20 Гражданско дело No 419/2018 Утвърждаване на споразумение за родителски права Т.Г.Т.,
С.А.Т.
  Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 20.6.2018г.
В законна сила на 20.6.2018г.
21 Гражданско дело No 497/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.М.С. Г.И.И.,
Д.В.И.,
Б.Х.Г.,
С.Г.Г.,
Г.С.Г.,
Д.К.Д.
Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Определение от 28.6.2018г.