Районен съд - Чирпан
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2017г. до 31.1.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 567/2015 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” И.Ж.Т. СИСТЕМНО ИНТЕГРИРАНЕ ЕООД Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 11.1.2017г.
2 Гражданско дело No 415/2016 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” А.Т.А. ЗК "ВЪЗРАЖДАНЕ" - С.ЦЕЛИНА Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 9.1.2017г.
3 Гражданско дело No 416/2016 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Г.Х.Г. ЗК "ВЪЗРАЖДАНЕ" - С.ЦЕЛИНА Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 9.1.2017г.
4 Гражданско дело No 533/2016 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.Г.Д.,
Г.К.Д.,
А.К.Д.
М.Д.Д.,
Д.И.Х.
Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 23.1.2017г.
5 Гражданско дело No 538/2016 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. П.М.П. М.М.П. Докладчик:
АТАНАС Т. ДИНКОВ
Решение от 19.1.2017г.
6 Гражданско дело No 601/2016 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение М.Т.И. К.Х.Д. Докладчик:
ТИХОМИР К. КОЛЕВ
Определение от 19.1.2017г.
В законна сила от 19.1.2017г.
7 Гражданско дело No 689/2016 Делба Е.Г.Е. Р.С.Е.,
Т.Д.Г.,
Д.Д.Г.,
С.Д.Е.
Докладчик:
ТИХОМИР К. КОЛЕВ
Определение от 16.1.2017г.
8 Гражданско дело No 1/2017 Искове по ЗОДОВ Д.М.В. ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
ТИХОМИР К. КОЛЕВ
Определение от 6.1.2017г.