П Р О Т О К О Л

24. 09. 2013 год. гр. Ч.

Районен съд  Ч.…………………….състав

На 24. 09. 2013 год.

В публично заседание в следния състав:

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТИХОМИР КОЛЕВ

                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. Г.К.

                                                                     2. И.С.

                                                                                                                              СЕКРЕТАР: М.Т.

ПРОКУРОР В РП Ч.: НАДЕЖДА БАНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя ТИХОМИР КОЛЕВ

НОХ дело номер 359 по описа за 2013 година.

На именното повикване в 9: 00 часа се явиха:

ПОДСЪДИМ – Г.Г.Г. – лично и с адв. А., назначен от ДП.

ПОДСЪДИМ – С.В.Р. – лично.

ПОСТРАДАЛА – А.И.И. – редовно призована, не се явява.

Председателят на съда разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК, а именно правото им на отводи срещу членове от състава на съда, прокурора, защитниците, съдебния секретар, експертите, както и правото им да възразят срещу разпита на някои свидетели.

Председателят на състава разясни на страните правото им по чл. 275 от НПК, а именно правото на нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОР – Считам, че са налице условията за даване ход на делото.

ДОКЛАДЧИК: С оглед постигане на процесуална икономия, съдът още в разпоредително заседание е изискал от АК- Стара Загора да бъде определен служебен защитник на подсъдимия С.В.Р..

Видно от уведомително писмо с изх. № 2671/ 28. 08. 2013 г. за такъв е определена адв. Емилия Асенова Чакалова от АК- Стара Загора, която в момент се намира в съдебната зала.

Предвид гореизложеното и на осн. чл. 25 ал. 1 вр. с чл. 21 т. 3 от ЗПП, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НАЗНАЧАВА за служебен защитник на подсъдимия С.В.Р.- адв. Емилия Асенова Чакалова от АК– Стара Загора.

На защитата се даде възможност да се запознае с материалите по делото.

Адв. Чакалова – Да се даде ход на делото. Препис от обвинителния акт подзащитният ми е получил в законния срок. Знае в какво е обвинен. Отводи към състава на съда няма да правим.

Адв. А. – Да се даде ход на делото. Препис от обв. акт моят подзащитен е получил в законния срок. Запознат е в какво е обвинен. Отводи към състава на съда няма да правим.

Съдът счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което и на осн. чл. 271 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД на делото.

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА на подсъдимите.

ПОДСЪДИМ - Г.Г.Г. – роден на *** *** Загора. С адрес:*** С.В. № **, ет. 5, ап. 17 и гр. Ч., обл. Стара Загора, ул. В.Л. № **. Понастоящем в сектор “ Арести “ при ОС “ ИН “ гр. Пловдив. Български гражданин. С основно образование. Не работи. Разведен. Осъждан. ЕГН **********.

ПОДСЪДИМ - С.В.Р. – роден на *** ***, обл. Стара Загора, ж. к. М. № 12 вх. Б ет. 3 ап. 20. Български гражданин. С основно образование. Работи като кравар в с. П. Женен. Осъждан. ЕГН **********.

Съдът

О П Р Д Е Л И :

ПРОЧЕТЕ се обв. акт, с което се дава ход на съдебното следствие по реда на Глава ХХVІІ от НПК в частност по реда на чл. 371 т. 2 от НПК.

ПОДСЪДИМ – Г.Г.Г. – Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Признавам изцяло фактите и обстоятелствата изложени в обстоятелствената част на обв. акт.

ПОДСЪДИМ – С.В.Р. – Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Признавам изцяло фактите и обстоятелствата изложени в обстоятелствената част на обв. акт.

Адв. Чакалова – Г- н съдия, г- жи съдебни заседатели, представяме Ви вносна бележка от 24. 09. 2013 г., с която твърдим, че сме изплатили щетите и молим да я приемете.

СТРАНИТЕ – Да се приеме.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА вносна бележка от 24. 09. 2013 г., с която са изплатени щетите.

ПРОКУРОР – Г- н съдия, предвид обстоятелството, че подсъдимите се признават за виновни по повдигнатото им обвинение, щетите от деянието са възстановени, РП- Ч. е съгласна да обсъдим със защитниците и подсъдимите възможността за постигане на споразумение по см. на чл. 384 от НПК. За целта е необходимо да ни дадете време.

ПОДСЪДИМ – Г.Г.Г.– Възможно е да се постигне споразумение.

ПОДСЪДИМ – С.В.Р. – Съгласен съм да бъде постигнато споразумение.

Адв. А. – Възможно е да постигнем споразумение.

Адв. чакалова – Възможно е да постигнем споразумение.

Съдебното заседание се прекъсна в 9. 40 часа.

Заседанието продължи в 9. 58 часа.

ПРОКУРОР - Г- н съдия, на осн. чл. 384 от НПК между РП- Ч., подсъдимите Г.Г.Г., защитника му - адв. А. и С.В.Р., служебният му защитник – адв. Чакалова, е постигнато споразумение относно наказанието, което следва да бъде наложено на подсъдимите за престъплението, което са извършили. Щетите от престъплението са възстановени. Същото не противоречи на закона и морала и моля да го приемете и одобрите.

Адв. А. ***, подсъдимият Г.Г.Г., чрез мен, като защитник е постигнато споразумение на осн. чл. 384 от НПК, относно наказанието, което следва да бъде наложено на същия за престъплението, което е извършил. От извършеното от моя подзащитен престъпление щетите са възстановени. Моля да приемете и одобрите същото, като не противоречащо на закона и морала.

ПОДСЪДИМ – Г.Г.Г. - Подписа под споразумението е мой. Разбирам обвинението. Признавам се за виновен и разбирам последиците от споразумението. Доброволно съм го подписал. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

Адв. Чакалова - Между РП- Ч., подсъдимият С.В.Р., чрез мен, като сл. защитник е постигнато споразумение на осн. чл. 384 от НПК, относно наказанието, което следва да бъде наложено на същия за престъплението, което е извършил. От извършеното от моя подзащитен престъпление щетите са възстановени. Моля да приемете и одобрите същото, като не противоречащо на закона и морала.

ПОДСЪДИМ – С.В.Р. - Подписа под споразумението е мой. Разбирам обвинението. Признавам се за виновен и разбирам последиците от споразумението. Доброволно съм го подписал. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

Ние страните се споразумяхме за следното окончателно:

Подсъдимият Г.Г.Г. се признава за ВИНОВЕН за това, че: За периода м. ноември 2005г. до 28.03.2006г. в с. Г.д., обл. Стара Загора в съучастие със С.В.Р., като съизвършител чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот и използване на МПС - лек автомобил марка „Жигула" с неустановен регистрационен номер, при условията на продължавано престъпление, е извършил следните деяния:

- от м. ноември 2005г. до 28.03.2006г. в с. Г.д., обл. СтараЗагора чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на МПС лек автомобил марка „Жигула" с неустановен регистрационен номер и в съучастие със С.В.Р., като съизвършител е отнел чужди движими вещи: 2 броя порцеланови купи, 14 броя порцеланови чинии различен вид и размер, 2 броя порцеланови купи с шарки, порцеланова захарница, бяла кана, порцеланов пепелник, малка кана, 5 броя алуминиеви поставки за чаши, 2 броя водни чаши, 2 броя водни чаши, 5 броя водни чаши, 2 броя чаши за кафе, порцеланова чаша, З броя порцеланови чаши за чай, 4 броя малки чинии, пепелник, стъклена чаша, чинийка за кафена чаша, 4 брой лъжици, чиния от йенско стъкло, 2 броя пластмасови чинии, чайник, бакърче с капак, ел. котлон с шнур, чайник, стенна фасунка, стъклено гювече с капак, 2 броя порцеланови кани, 2 броя купи, метално резе, малка възглавница, голяма възглавница,парна ютия, тесла, пневматичен пистолет за боядисване, 4 броя контакти за ел. кабел, 2 броя кафяви одеяла, шарено одеяло, тъкан килим, бяла куверта, 2 броя тъкани губери 2м. х 0,80м., 2 броя пътеки по 2,50м., жакардова пътека Зм. х 0,85м. , жакардова куверта с ресни, жакардова куверта и ел. бойлер на обща стойност 241,25 лв. от владението на А.И.И., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.

- от 01.02.2006г. до 26.03.2006г. в с. Г.д., обл. Стара Загора чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, използване на МПС лек автомобил марка „Жигула" с неустановен регистрационен номер и в съучастие със С.В.Р., като съизвършител е отнел чужди движими вещи: 6 броя гранки прежда светлокафява, стъклено шише с капак, пластмасово корито, пластмасов леген, часовник тип будилник, мушама, ел. печка, 2 броя кръгли капаци, токоизправител, метален секач, монофазен контакт, трифазен щепсел, легло за бушон, трион, 2 броя пили за метал, трифазен контакт, монофазен контакт, 2 броя бакелитни кутии, 2 броя чукове, смукател за водна помпа, З броя лозарски ножици, малък водопроводен ключ, 11  броя монофазни щепсели, отвес, 2 броя отвертки, 1 топче звънчев кабел, 2.50 м листов кабел, зелено одеяло, порцеланова мивка, тъкана пътека- 3,50м., трион, килим 2,20м. х 3,20м., килим Зм. х 2м., пистолет за боядисване „Ореол" 5М и пластмасова кутия за контакт на обща стойност 114,98 лв. от владението на С.И.С., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на всички отнети вещи е 356,23 лв., без съгласието на владелците, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието представлява кражба, извършена в условията на повторност по смисъла на чл. 28, ал. 1 от НК в немаловажен случай- престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3 предл. 1 т. 4 предл. 1, т. 7 във вр. с чл. 194 ал. 1, във вр. с чл. 20 ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 26 ал. 1, във вр. с чл. 28 ал. 1 от НК, като за това деяние следва да му бъде наложено наказание при приложение на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно: 4 месеца „лишаване от свобода”, което да изтърпи ефективно при първоначален „строг” режим, съгласно чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС.

Подсъдимият С.В.Р. се признава за ВИНОВЕН за това, че: За периода м. ноември 2005г. до 28.03.2006г. в с. Г.д., обл. Стара Загора в съучастие с Г.Г.Г., като съизвършител чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на МПС лек автомобил марка „Жигула" с неустановен регистрационен номер, при условията на продължавано престъпление, е извършил следните деяния:

- от м. ноември 2005г. до 28.03.2006г. в с. Г.д., обл. Стара Загора чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, използване на МПС лек автомобил марка „Жигула" с неустановен регистрационен номер и в съучастие с Г.Г.Г., като съизвършител е отнел чужди движими вещи: 2 броя порцеланови купи, 14 броя порцеланови чинии различен вид и размер, 2 броя порцеланови купи с шарки, порцеланова захарница, бяла кана, порцеланов пепелник, малка кана, 5 броя алуминиеви поставки за чаши, 2 броя водни чаши, 2 броя водни чаши, 5 броя водни чаши, 2 броя чаши за кафе, порцеланова чаша, З броя порцеланови чаши за чай, 4 броя малки чинии, пепелник, стъклена чаша, чинийка за кафена чаша, 4 броя лъжици, чиния от йенско стъкло, 2 броя пластмасови чинии, чайник, бакърче с капак, ел. котлон с шнур, чайник, стенна фасунка, стъклено гювече с капак, 2 броя порцеланови кани, 2 броя купи, метално резе, малка възглавница, голяма възглавница, парна ютия, тесла, пневматичен пистолет за боядисване, 4 броя контакти за ел. кабел, 2 броя кафяви одеяла, шарено одеяло, тъкан килим, бяла куверта, 2 броя тъкани губери 2м. х 0,80м., 2 броя пътеки по 2,50м., жакардова пътека Зм. х 0,85м., жакардова куверта с ресни, жакардова куверта и ел. бойлер на обща стойност 241,25 лв. от владението на А.И.И., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.

- от 01.02.2006г. до 26.03.2006г. в с. Г.д., обл. Стара Загора чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, използване на МПС лек автомобил марка „Жигула" с неустановен регистрационен номер и в съучастие с Г.Г.Г., като съизвършител, е отнел чужди движими вещи: 6 броя гранки прежда-светлокафява, стъклено шише с капак, пластмасово корито, пластмасов леген, часовник тип будилник, мушама, ел. печка, 2 броя кръгли капаци, токоизправител, метален секач, монофазен контакт, трифазен щепсел, легло за бушон, трион, 2 броя пили за метал, трифазен контакт, монофазен контакт, 2 броя бакелитни кутии, 2 броя чукове, смукател за водна помпа, З броя лозарски ножици, малък водопроводен ключ, 11 броя монофазни щепсели, отвес, 2 броя отвертки, 1 топче звънчев кабел, 2.50 м пистов кабел, зелено одеяло, порцеланова мивка, тъкана пътека- 3,50м., трион, килим Зм.х2м., килим 2,20м. х 3,20м., пистолет за боядисване марка "Ореол" - 5М и пластмасова кутия за контакт на обща стойност 114,98 лв. от владението на С.И.С., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на всички отнети вещи е 356,23 лв., без съгласието на владелците, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието представлява кражба, извършена повторно по смисъла на чл. 28, ал. 1 от НК в немаловажен случай- престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3 предл. 1 т. 4 предл. 1 и т. 7 във вр. с чл. 194 ал. 1, във вр. с чл. 20 ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 28 ал. 1, във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК, като за това деяние следва да му бъде наложено наказание при приложение на  чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно: 4 месеца „лишаване от свобода”. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на наказанието следва да се отложи с изпитателен срок от 3 години, като възпитателната работа с условно осъдения подсъдим се възложи на ПИ при РУП – Ч., отговарящ за квартала, където живее подсъдимия Р. ***.

 Веществените доказателства по делото, както следва: 

І. - 2 броя порцеланови купи, 14 броя порцеланови чинии различен вид и размер, 2 броя порцеланови купи с шарки, порцеланова захарница, бяла кана, порцеланов пепелник,  малка кана, 5 броя алуминиеви поставки за чаши, 2 броя водни чаши, 2 броя водни чаши, 5 броя водни чаши, 2 броя чаши за кафе, порцеланова чаша, 3 броя порцеланови чаши за чай, 4 броя малки чинии, пепелник,  стъклена чаша, чинийка за кафена чаша, 4 брой лъжици, чиния от йенско стъкло, 2 броя пластмасови чинии, чайник, бакърче с капак, ел. котлон с шнур, чайник, стенна фасунка, стъклено гювече с капак, 2 броя порцеланови кани, 2 броя купи, метално резе, малка възглавница, голяма възглавница,  парна ютия, тесла, пневматичен пистолет за боядисване, 4 броя контакти за ел. кабел, 2 броя кафяви одеяла, шарено одеяло, тъкан килим, бяла куверта, 2 броя тъкани губери 2м. х 0,80м., 2 броя пътеки по 2,50м. , жакардова пътека 3м. х 0,85м. , жакардова куверта с ресни, жакардова куверта да бъдат върнати на собственика им А.И.И., след влизане в сила на настоящото споразумение.

ІІ. - 6 броя гранки прежда- светлокафява, стъклено шише с капак, пластмасово корито, пластмасов леген, часовник тип будилник, мушама, ел. печка, 2 броя кръгли капаци, токоизправител, метален секач, монофазен контакт, трифазен щепсел, легло за бушон,  трион, 2 броя пили за метал, трифазен контакт, монофазен контакт, 2 броя бакелитни кутии, 2 броя чукове, смукател за водна помпа, 3 броя лозарски ножици, малък водопроводен ключ, 11 броя монофазни щепсели, отвес, 2 броя отвертки, 1 топче звънчев кабел, 2.50 м пистов кабел, зелено одеяло, порцеланова мивка, тъкана пътека- 3,50м., трион, килим 3м.х2м.,  килим 2,20м. х 3,20м., пистолет за боядисване марка "Ореол” – 5М и пластмасова кутия за контакт да бъдат върнати на собственика им С.И.С., след влизане в сила на настоящото споразумение.

Разноските по досъдебното производство в размер на 25,00 лв. ( за СОЕ ) и за служебен защитник, както и разноските от съдебното производство следва да се заплатят от подсъдимите.

 

С П О Р А З У М Е Л И     С Е :

 

ПРОКУРОР В РП Ч.:                                                   ЗАЩИТНИК:

                            / Н. Банова  /                                                                 / адв. Ст. А. /

 

 

                                                                                                    ПОДСЪДИМ:

                                                                                                              / Г. Г. /

 

 

                                                                                                    СЛ. ЗАЩИТНИК:

                                                                                                              / адв. Е. Чакалова /

 

 

                                                                                                    ПОДСЪДИМ:

                                                                                                              / С. Р. /

 

 

Съдът счита, че по така постигнатото между страните споразумение е постигнато съгласие по всички въпроси визирани в чл. 384 от НПК. Престъплението е извършено от подсъдимите. Щетите от престъплението са възстановени. Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което същото следва да бъде одобрено, а настоящото наказателно производство прекратено.

Предвид на това и на осн. чл. 382 и чл. 383 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА справки за съдимост с рег. № 593/ 16. 09. 2013 г. изд. от РС Ч. и рег. № 3747/ 03. 09. 2013 г. изд. от РС Пловдив.

ПРИЕМА И ОДОБРЯВА постигнатото между РП- Ч. в лицето на Прокурор в РП Ч. Надежда Банова, подсъдимите Г.Г.Г., защитника му - адв. С.А. и С.В.Р. и сл. му защитник – адв. Емилия Чакалова, споразумение, съгласно което:

Подсъдимият Г.Г.Г. – роден на *** *** Загора. С адрес:*** С.В. № **, ет. 5, ап. 17 и гр. Ч., обл. Стара Загора, ул. В.Л. № **. Понастоящем в сектор “ Арести “ при ОС “ ИН “ гр. Пловдив. Български гражданин. С основно образование. Не работи. Разведен. Осъждан. ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН за това, че: За периода м. ноември 2005г. до 28.03.2006г. в с. Г.д., обл. Стара Загора в съучастие със С.В.Р., като съизвършител чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот и използване на МПС - лек автомобил марка „Жигула" с неустановен регистрационен номер, при условията на продължавано престъпление, е извършил следните деяния:

- от м. ноември 2005г. до 28.03.2006г. в с. Г.д., обл. Стара Загора чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на МПС лек автомобил марка „Жигула" с неустановен регистрационен номер и в съучастие със С.В.Р., като съизвършител е отнел чужди движими вещи: 2 броя порцеланови купи, 14 броя порцеланови чинии различен вид и размер, 2 броя порцеланови купи с шарки, порцеланова захарница, бяла кана, порцеланов пепелник, малка кана, 5 броя алуминиеви поставки за чаши, 2 броя водни чаши, 2 броя водни чаши, 5 броя водни чаши, 2 броя чаши за кафе, порцеланова чаша, З броя порцеланови чаши за чай, 4 броя малки чинии, пепелник, стъклена чаша, чинийка за кафена чаша, 4 брой лъжици, чиния от йенско стъкло, 2 броя пластмасови чинии, чайник, бакърче с капак, ел. котлон с шнур, чайник, стенна фасунка, стъклено гювече с капак, 2 броя порцелановикани, 2 броя купи, метално резе, малка възглавница, голяма възглавница,парна ютия, тесла, пневматичен пистолет за боядисване, 4 броя контакти за ел. кабел, 2 броя кафяви одеяла, шарено одеяло, тъкан килим, бяла куверта, 2 броя тъкани губери 2м. х 0,80м., 2 броя пътеки по 2,50м., жакардова пътека Зм. х 0,85м. , жакардова куверта с ресни, жакардова куверта и ел. бойлер на обща стойност 241,25 лв. от владението на А.И.И., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.

- от 01.02.2006г. до 26.03.2006г. в с. Г.д., обл. Стара Загора чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на МПС лек автомобил марка „Жигула" с неустановен регистрационен номер и в съучастие със С.В.Р., като съизвършител е отнел чужди движими вещи: 6 броя гранки прежда светлокафява, стъклено шише с капак, пластмасово корито, пластмасов леген, часовник тип будилник, мушама, ел. печка, 2 броя кръгли капаци, токоизправител, метален секач, монофазен контакт, трифазен щепсел, легло за бушон, трион, 2 броя пили за метал, трифазен контакт, монофазен контакт, 2 броя бакелитни кутии, 2 броя чукове, смукател за водна помпа, З броя лозарски ножици, малък водопроводен ключ, 11  броя монофазни щепсели, отвес, 2 броя отвертки, 1 топче звънчев кабел, 2.50 м листов кабел, зелено одеяло, порцеланова мивка, тъкана пътека- 3,50м., трион, килим 2,20м. х 3,20м., килим Зм. х 2м., пистолет за боядисване „Ореол" 5М и пластмасова кутия за контакт на обща стойност 114,98 лв. от владението на С.И.С., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на всички отнети вещи е 356,23 лв., без съгласието на владелците, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието представлява кражба, извършена в условията на повторност по смисъла на чл. 28, ал. 1 от НК в немаловажен случай- престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3 предл. 1 т. 4 предл. 1, т. 7 във вр. с чл. 194 ал. 1, във вр. с чл. 20 ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 26 ал. 1, във вр. с чл. 28 ал. 1 от НК, и тъй като щетите от престъплението са възстановени му НАЛАГА наказание при приложението на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно: 4 / четири / месеца „лишаване от свобода”, което да изтърпи ефективно при първоначален „строг” режим, съгласно чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС.

Подсъдимия С.В.Р. – роден на *** ***, обл. Стара Загора, ж. к. М. № 12 вх. Б ет. 3 ап. 20. Български гражданин. С основно образование. Работи като кравар в с. П=. Женен. Осъждан. ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че: За периода м. ноември 2005г. до 28.03.2006г. в с. Г.д., обл. Стара Загора в съучастие с Г.Г.Г., като съизвършител чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на МПС лек автомобил марка „Жигула" с неустановен регистрационен номер, при условията на продължавано престъпление, е извършил следните деяния:

- от м. ноември 2005г. до 28.03.2006г. в с. Г.д., обл. Стара Загора чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на МПС лек автомобил марка „Жигула" с неустановен регистрационен номер и в съучастие с Г.Г.Г., като съизвършител е отнел чужди движими вещи: 2 броя порцеланови купи, 14 броя порцеланови чинии различен вид и размер, 2 броя порцеланови купи с шарки, порцеланова захарница, бяла кана, порцеланов пепелник, малка кана, 5 броя алуминиеви поставки за чаши, 2 броя водни чаши, 2 броя водни чаши, 5 броя водни чаши, 2 броя чаши за кафе, порцеланова чаша, З броя порцеланови чаши за чай, 4 броя малки чинии, пепелник, стъклена чаша, чинийка за кафена чаша, 4 броя лъжици, чиния от йенско стъкло, 2 броя пластмасови чинии, чайник, бакърче с капак, ел. котлон с шнур, чайник, стенна фасунка, стъклено гювече с капак, 2 броя порцеланови кани, 2 броя купи, метално резе, малка възглавница, голяма възглавница, парна ютия, тесла, пневматичен пистолет за боядисване, 4 броя контакти за ел. кабел, 2 броя кафяви одеяла, шарено одеяло, тъкан килим, бяла куверта, 2 броя тъкани губери 2м. х 0,80м., 2 броя пътеки по 2,50м., жакардова пътека Зм. х 0,85м., жакардова куверта с ресни, жакардова куверта и ел. бойлер на обща стойност 241,25 лв. от владението на А.И.И., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.

- от 01.02.2006г. до 26.03.2006г. в с. Г.д., обл. Стара Загора чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на МПС лек автомобил марка „Жигула" с неустановен регистрационен номер и в съучастие с Г.Г.Г., като съизвършител, е отнел чужди движими вещи: 6 броя гранки прежда-светлокафява, стъклено шише с капак, пластмасово корито, пластмасов леген, часовник тип будилник, мушама, ел. печка, 2 броя кръгли капаци, токоизправител, метален секач, монофазен контакт, трифазен щепсел, легло за бушон, трион, 2 броя пили за метал, трифазен контакт, монофазен контакт, 2 броя бакелитни кутии, 2 броя чукове, смукател за водна помпа, З броя лозарски ножици, малък водопроводен ключ, 11 броя монофазни щепсели, отвес, 2 броя отвертки, 1 топче звънчев кабел, 2.50 м пистов кабел, зелено одеяло, порцеланова мивка, тъкана пътека- 3,50м., трион, килим Зм.х2м., килим 2,20м. х 3,20м., пистолет за боядисване марка "Ореол" - 5М и пластмасова кутия за контакт на обща стойност 114,98 лв. от владението на С.И.С., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на всички отнети вещи е 356,23 лв., без съгласието на владелците, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието представлява кражба, извършена повторно по смисъла на чл. 28, ал. 1 от НК в немаловажен случай- престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3 предл. 1 т. 4 предл. 1 и т. 7 във вр. с чл. 194 ал. 1, във вр. с чл. 20 ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 28 ал. 1, във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК, и тъй като щетите от престъплението са възстановени му НАЛАГА наказание при приложението на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно: 4 / четири / месеца „лишаване от свобода”. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА от изтърпяване наложеното на подсъдимия Р. наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от 3 / три / години.

ВЪЗЛАГА възпитателната работа с подсъдимия С.В.Р. ***, отговарящ за квартала, където живее подсъдимия Р. ***.

Веществените доказателства по делото, както следва: 

І. - 2 броя порцеланови купи, 14 броя порцеланови чинии различен вид и размер, 2 броя порцеланови купи с шарки, порцеланова захарница, бяла кана, порцеланов пепелник,  малка кана, 5 броя алуминиеви поставки за чаши, 2 броя водни чаши, 2 броя водни чаши, 5 броя водни чаши, 2 броя чаши за кафе, порцеланова чаша, 3 броя порцеланови чаши за чай, 4 броя малки чинии, пепелник,  стъклена чаша, чинийка за кафена чаша, 4 брой лъжици, чиния от йенско стъкло, 2 броя пластмасови чинии, чайник, бакърче с капак, ел. котлон с шнур, чайник, стенна фасунка, стъклено гювече с капак, 2 броя порцеланови кани, 2 броя купи, метално резе, малка възглавница, голяма възглавница,  парна ютия, тесла, пневматичен пистолет за боядисване, 4 броя контакти за ел. кабел, 2 броя кафяви одеяла, шарено одеяло, тъкан килим, бяла куверта, 2 броя тъкани губери 2м. х 0,80м., 2 броя пътеки по 2,50м. , жакардова пътека 3м. х 0,85м. , жакардова куверта с ресни, жакардова куверта да бъдат върнати на собственика им А.И.И., след влизане в сила на настоящото споразумение.

ІІ. - 6 броя гранки прежда- светлокафява, стъклено шише с капак, пластмасово корито, пластмасов леген, часовник тип будилник, мушама, ел. печка, 2 броя кръгли капаци, токоизправител, метален секач, монофазен контакт, трифазен щепсел, легло за бушон,  трион, 2 броя пили за метал, трифазен контакт, монофазен контакт, 2 броя бакелитни кутии, 2 броя чукове, смукател за водна помпа, 3 броя лозарски ножици, малък водопроводен ключ, 11 броя монофазни щепсели, отвес, 2 броя отвертки, 1 топче звънчев кабел, 2.50 м пистов кабел, зелено одеяло, порцеланова мивка, тъкана пътека- 3,50м., трион, килим 3м.х2м.,  килим 2,20м. х 3,20м., пистолет за боядисване марка "Ореол” – 5М и пластмасова кутия за контакт да бъдат върнати на собственика им С.И.С., след влизане в сила на настоящото споразумение.

ОСЪЖДА Г.Г.Г. и С.В.Р. с п. а. и ЕГН да заплатят по сметка на РС- Ч. направените на доъдебното производство разноски за СОЕ в размер на 25. 00 лв.

ОСЪЖДА Г.Г.Г. с п. а. и ЕГН да заплати направените по досъдебното производство разноски за служебен защитник.

ОСЪЖДА С.В.Р. с п. а. и ЕГН да заплати направените в съдебното производство разноски за служебен защитник.

Определението за одобряване на споразумението влиза в законна сила от днес 24. 09. 2013 год.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 359/ 2013 г. по описа на РС- Ч..

Протоколът се написа в с.з., което приключи в 10. 10  часа.

 

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                              СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                              2.

 

 

                                                                        СЕКРЕТАР:

 

 

 

ПРОКУРОР – Г- н съдия, предвид обстоятелството, че деянието за кеото подсъдимия Г.Г.Г. е предаден на съд по настоящото наказателно дело, е извършено от него в изпитателния срок от наказанието определено му по Присъда № 256/ 15. 11. 2005 г. по НОХД № 168/ 2003 г. по описа на РС Смолян, то на осн. чл. 68 ал. 1 от НК следва да приведете в изпълнение наложеното му наказание в размер на 2 години лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим.

Адв. А.- Защитата намира искането за основтелно.

ПОДСЪДИМ – Съгласен съм.

Съдът счита, че действително деянието за кеото подсъдимия Г.Г.Г. е предаден на съд по настоящото наказателно дело, е извършено от него в изпитателния срок по Присъда № 256/ 15. 11. 2005 г. по НОХД № 168/ 2003 г. по описа на РС Смолян, с която на подсъдимия Г. е наложено наказание две години лишаване от свобода. Следователно в случая са налице предпоставките на чл. 68 ал. 1 от НК, поради което съдът следва да приведете в изпълнение наложеното му наказание в размер на 2 години лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 383 ал. 2 вр. чл. 306 ал. 1 т. 3 от НПК във вр. с чл. 68 ал.1 от НК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното на подсъдимия Г.Г.Г. наказание по НОХД № 168/ 2003 г.по описа на РС Смолян в размер на 2 / две / години лишаване от свобода, което наказание да изтърпи отделно от наказанието наложено му настоящото НОХД № 359/ 2013 г. по описа на РС Ч., ефективно при първоначален „строг” режим, съгласно чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 15 дневен срок от днес пред ОС Стара Загора.

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                              СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                              2.

 

 

                                                                        СЕКРЕТАР: